HOME~MOTRONA~POWRÓT

 

Systemy napędowe, sterowanie ruchem i napędami. Konwertery, interfejsy i akcesoria

Dzielniki, przełączniki, rozdzielacze
sygnałów enkodera

 

GV 202, GV203
GV202, GV203 Motrona - rozdzielacze impulsów dla enkodera przyrostowegoRozdzielacze impulsów dla enkoderów inkrementalnych

 

 

 

Dokumentacja: GV202 / GV203  ()

 

 

GV210
Podwójny rozdzielacz enkodera przyrostowego  oraz przełącznik krzyżowy

GV210 / Motrona - przełącznik i rozdzielacz dla sygnałów enkodera inkrementalnego

 

GV210 - diagram - podwójny Konwerter poziomu

 

 

Dokumentacja: GV210  (200k)

 

 

GV470
Dystrybutor i przełącznik sygnałów enkodera inkrementalnego (8 separowanych kanałów wyj.)

Kompaktowy, uniwersalny 8-mio kanałowy rozdzielacz dla sygnałów enkodera inkrementalnego, liniałów i systemów pomiarowych

 

 

 

GV470 / Motrona - dystrybutor i przełączni sygnałów

 

 

 

 

 

GV 150, GV 151  (Wzmacniacz impulsów i rozdzielacz dla sygnałów enkodera)
GV 155, GV 156  (Przełącznik krzyżowy dla linii enkodera i sygnałów analogowych)

GV 150 / GV 150-1

GV150 - GV151, GV155 - GV156 / Wzmacniacz, rozdzielacz, przełącznik krzyżowy dla sygnałów enkodera

 

 

 

Dokumentacja: GV150  (144k)

GV 155 - przełącznik krzyżowy dla linii enkodera i sygnałów analogowych

 

 

GV 155, GV156

 

 

 

Dokumentacja: GV155  (170k)

 

 

 

 

 

IT251
Programowalny dzielnik impulsów i częstotliwości dla sygnałów enkodera i konwerter poziomu

Mocny konwerter z doskonałymi cechami i wieloma trybami konwersji zmontowany w kompaktowej, zwartej obudowie montowanej na szynie DIN. Moduł może konwertować wszystkie częstotliwości, w tym również sumę, różnicę dwóch częstotliwości na format analogowy lub szeregowy

IT251 Motrona - dzielnik impulsów i częstotliwości dla sygnałów enkodera oraz konwerter poziomów

 

 

 

IT251 Motrona - diagram dzielnika

 

 

 

 

 

 

SI251
Interpolator Sin/Cos z ustawialnym zakresem mnożnika, dla systemów Sin / Cos enkoderów

SI251 Motrona - interpolator Sin / Cos dla enkoderów

 

 

SI251 Motrona

 

Dokumentacja: SI251 (260k)

 

 

FM152
Uniwersalny mnożnik częstotliwości enkodera oraz generator częstotliwości dla napędów cyfrowych

FM152 - moduł mnożnika częstotliwości - sterowanie i synchronizacja napędówFM152 jest inteligentnym modułem do proporcjonalnej konwersji częstotliwości wejściowej (F in) na wyjściową częstotliwość (F out), zastępującym wycofany model mnożnika typu FM150

 

Stosunek konwersji jest rezultatem dwóch zmiennych - współczynników F1 i F2 zgodnie z relacją:

 

fout = F1/F2 x Fin

 

gdzie F1 i F2 są dwoma 5-cio dekadowymi ustawialnymi zmiennymi a Fin częstotliwością wejściową.

 

Możliwe zastosowania dla mnożnika FM150 to aplikacje cyfrowych, sterowanych częstotliwością napędów, rozwiązujące problemy synchronizacji dopasowania zdalnego sterowania napędu.

 

 

 

 

FM152 / Motrona - uniwersalny mnożnik częstotliwości enkodera

 

Dokumentacja: FM152 (360k)

 

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl