Cele pomiarowe                    

 

 

 


Czujniki pomiaru sił firmy Helm są głównie przeznaczone do zastosowania w dziedzinie obróbki plastycznej metali. Mogą być one jednak również stosowane w różnych innych dziedzinach na przykład przy spęczaniu, nitowaniu, spawaniu itp. 

Inżynierowie firmy Helm są gotowi do przygotowania aplikacji swoich systemów i czujników dla różnych zastosowań. 

W takich przypadkach prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

 


 

CELE NISKO PROFILOWE 

 

Seria LPS Helm cel pomiarowych jest wykonana z wysokogatunkowych stali i mogą mierzyć siły od 0.5 do 5000 ton.

Cele nisko profilowe są przeznaczone do montażu w ograniczonych obszarach. Mostek pomiarowy strain gage jest specjalnie zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

Zakres pomiarowy serii LCS : 0.5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ton.

Zakres pomiarowy serii HCS 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 200, 300, 400 , 500 ton.


 

CELE NISKO PROFILOWE KOŁOWE

 

Seria LPR Helm - cele nisko pomiarowe kołowe. 

Średnica wewnętrzna 0.250" do 1.75". 

Zakres pomiarowy serii LCR : 0.5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ton.

Zakres pomiarowy serii HCR : 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 200, 300, 400 , 500 ton.


 

SERIA IN-LINE 

 

Seria cel pomiarowych Helm In-line pozwala na bezpośredni pomiar dowolnej siły wzdłuznej osi. Zakres pomiarowy od 1,000 do 30,000 pounds.

Zakres pomiarowy cel niższy : 1,000 ; 2,000 ; 4,000 ; 6,000 ; 8,000 ; 10,000 pounds

Zakres pomiarowy cel wyższy : 2,000 ; 5,000 ; 10,000 ; 20,000 ; 25,000 ; 30,000 pounds.


 

SERIA CELL TYPU BUTTON 

 

Seria ta charakteryzuje się małymi wymiarami, dużą liniowością i powtarzalnością. 

Zakres pomiarowy cel niższy : 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 i 4000 pounds.

Zakres pomiarowy cel wyższy : 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 i8000 pounds.


 

CELE DO KALIBRACJI

 

Seria ta pozwala na dokładne pomiary i kalibrację sił nacisku w prasach. Wszystkie cele do kalibracji są sprawdzane przez odpowiednie biura do spraw norm i standardów. Dostępne są następujące zakresy pomiarowe cel do kalibracji : 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500 i 2000 ton. Dla kalibracji większych obciążeń cele mogą być dowolnie grupowane.

 

Cele  -  Specyfikacja

Wyjście nominalne przy pełnym obciążeniu : 

Powtarzalność

Maksymalne przeciążenie 

Zero balance

Oporność mostka

Napięcie zasilania maksimum

Napięcie zasilania typowe

Connector

Płaskość i równoległość

 


| Powrót |