HOME~TECNOSOFT

PRZEJDŹ do:

 

 NOWA OFERTA

Rejestratory - Loggery danych dla wysokich (140°C )
 temperatur i ciśnienia

StickLog - Pro - oprogramowanie dla rejestratorów

 

StickLog-PRO  oprogramowanie zarządzające dla rejestratorów TempStick i HumiStick

 

Pro StickLog jest programem do zarządzania logerami temperatury TempStick,  TempStick Probe, TempStick Interface USB i SRI oraz rejestratorem temperatury i wilgotności: HumiStick

 


 

Główne cechy programu:

 • program pobiera dane z rejestratorów
 • kryteria obliczeniowe MKT i walidacji dla farmacji i żywności
 • wykres z możliwością powiększenia i możliwością wyboru pokazanych krzywych
 • tabela danych z opcją eksportu danych do programu Excel
 • dostosowanie drukowanych raportów do potrzeb użytkownika:
  własne logo i nagłówek, informacje o misji, wybrane wykresy i tabele
 • możliwość śledzenia transportów z wykorzystaniem kodów kreskowych produktów i sprawdzenie ich w czasie dostawy
 • pola dla nadawcy, odbiorcy i operatora, monitorowane tereny i obiekty, notatki
 • nadanie nazwy urządzeniom
 • zarządzanie folderami gdzie zapisać swoje misje, eksport danych i baz danych
 • tworzenie i zarządzanie profilami misji:
  stworzenie zestawu parametrów dla przypomnienia przy każdym uruchomieniu misji, bez konieczności ustawiania ich ponownie
 • program rejestratorów i pobieranie danych z interfejsu SRI
 • wysyłanie danych via e-mail
 • wielojęzyczna obsługa: angielski, niemiecki, włoski.


Pozwala na programowanie rejestratorów danych za pomocą różnych parametrów, takich jak częstotliwość próbkowania, opóźnienie uruchomienia, śledzenie  elementów monitorowanych, również przy użyciu kodów kreskowych (czytnik kodów kreskowych jest konieczny).


Analiza krzywej temperatury jest przeprowadzana z wykorzystaniem formuły MKT (Mean Kinetic Temperature) która pozwala na natychmiastowe sprawdzenie czy monitoring znajduje się w obrębie ustawionych limitów.

Każdy rejestrator - logger temperatury ma swój własny numer seryjny. Może być dostarczony z certyfikatem kalibracji ważnym 1 rok, poświadczający dokładność czujnika pomiarowego.
 

 

Minimalne wymagania:

 • Windows XP, Vista, 7, 8  (32, 64 bit)
 • Microsoft .NET 3.5 musi być zainstalowany
 • CPU 1 GHz
 • RAM 1 GB
 • 200 MB HD wolnej pamięci
 • 2 wolne porty USB

 

 

System operacyjny Windows XP / Vista / 7 / 8 (32, 64 bit)
Zarządzanie danymi Baza danych i rejestratory maja swój unikalny numer seryjny, początek misji oraz inne informacje objaśniające
Wyświetlanie danych Wykresy z zoomem I tabele danych (export do Excel) i raporty, wszystko można wydrukować
Email Możliwość wysyłania pliku danych poprzez e-mail
(nie wymagane żadne oprogramowanie zewnętrzne)
MKT Formuła szybkiej oceny zapisanych danych dla farmacji i żywności
Komunikacja USB
Język English, Italian, German

 

 

Oferta dostępna w bezkonkurencyjnej cenie, zapraszamy.

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP