Radiowe urządzenia sterujące dla urządzeń przemysłowych - oferta firmy JAY Electronique

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
w zdalnych sterowaniach radiowych firmy - JAY electronique
 

 

Funkcja / Model FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
ORION UX UT UP UJ UR UD UC UM LD RS XD
OR1 OR2 OR3
Sekwencja startowa   + + + + + + + + + + + + +
Funkcja 'dead-man'   + +   + + + + + + + + + +
Stop nadajnika   + + + + + + + + + + + +  
Blokowanie nadajnika         + + + + + +   + + +
Neutralizacja nadajnika po otw. obudowy           + +              
Przekaźn. odcinający wsp. linię styków przek.   + +   + + + + + + + + +  
Funkcja - pasywny stop (brak sygn. radiowego)   + + + + + + + + + + + + +
Aktywny priorytet funkcji Stop (naciśnięty przyc. stop)   + +   + + + + + + + + + +
Stop bezpieczeństwa wg. EN954-1   kat.B kat.B kat.3 kat.B kat.B kat.4 kat.3 kat.3 kat.3 kat.3 kat.3 kat.4 kat.3
Monitorowanie wyjść sterujących             +              
Start po autoryzacji IR             + + +     + +  
Obecn. detekcji przez IR                       +    
ATEX 94/9/CE LCIE certyfikat                           +

 

 

ELEKTRO-TRADING sp. z o.o.
Tel: +48 (0-32) 330-45-70,  Fax: +48 (0-32) 330-45-74,  e-mail: info@elektro-trading.com.pl
TOP