Montaż i ustawienie czujnika  -  zalety stosowania

Zastosowanie w miernikach typ:  DFM-IV / PDFM-IV / DFS-II

Powrót - Greyline Inc.

 

Mocowanie czujnika

 

 

Właściwe połączenie czujnika z rurą jest krytyczne dla prawidłowej pracy miernika. Specjalnie dobrane i wyselekcjonowane materiały sprzęgające zapewniają prawidłowe połączenie płaskiej ścianki czujnika i zakrzywionej powierzchni rury. 

W niektórych aplikacjach użycie neopranowej podkładki gumowej może znacząco poprawić jakość sygnału i pomóc izolować czujnik od szumów mechanicznych indukowanych wzdłuż ścianek rury. Zestaw montażowy i stalowa opaska mocująca są dostarczane z każdym instrumentem Greyline. Użycie podkładki neopranowej jest opcjonalne ale rekomendowane w warunkach zaszumienia czy słabego sygnału. 

 

 

 

Ustawienie czujnika

 

Czujnik musi być umieszczony z dala od urządzenia nadającemu szybkość cieczy takich jak: pompy, zawory sterujące, kryzy, zwężki Venturiego, rury zasilające lub odpływowe. Te urządzenia uwalniają bąbelki gazu w płynie i odczyt może być bliski wskazaniu wyższej szybkości. Normalny przepływ będzie miał miejsce 30 do 40 średnic rury od wymienionych urządzeń. Można określić górną lub dolną lokalizację montażu czujnika w stosunku do strumienia poprzez próby na obiekcie

 

 

Mocowanie czujnika na rurze

 

 

 

 

 

Kolanka, połączenia kryzowe oraz rozgałęzienia w sieci, wprowadzają pewne ilości powietrza lub gazów do przepływu. Należy montować czujniki od 6 do 10 średnic rury poniżej lub powyżej strumienia od tych zakłóceń. Jest to ogólne optimum

 

Sposób montażu

 

Można montować czujnik na górze lub na pozycji 12 rury poziomej - w wielu przypadkach jest  to najlepsza pozycja montażu.

W przypadku gdy ciśnienie jest bardzo słabe lub ciecz jest silnie napowietrzona na górze rury tworzą się pęcherzyki powietrzne powodujące nagłe silne zaniki sygnału lub sygnał będzie bardzo słaby co może być przyczyną błędnego pomiaru.

W tych przypadkach przesuwając ostrożnie czujnik  dookoła rury można określić wypełnienie rury. Normalnym rozwiązaniem jest umiejscowienie czujnika w części pionowej rury lub montaż go na pozycji 11 zegara.

 

 

 prawidłowy

                                                                              

 

 

nieprawidłowy

                                                                            

 

 

 

 

Materiał rury

 

Przewodność dźwięku zależy od gęstości materiału ścianek rury. Porowate materiały oraz beton mogą wprowadzać tłumienia i działanie efektu Dopplera może być obarczone błędem. Stal, PCV, żeliwo, miedź, aluminium, włókno szklane oraz inne plastikowe i metalowe rury ogólnie są idealne i maja minimalne tłumienie dźwięku

 

 

Zasady zastosowania

 

Ciecze zawierają cząsteczki stałe lub gaz  -  Przepływ większości cieczy może być mierzony przy pomocy efektu Dopplera. Zastosowanie pokrywa zakres od wody do szlamów z kruszyw. Mierzona ciecz musi zawierać bombelki gazu o koncentracji 75 ppm (części na milion) lub więcej o minimalnej wielkości 100 mikronów i o przepływie większym niż 0.08 m/sek.

 

 

Zalety

 

Urządzenia oparte na efekcie Dopplera firmy GREYLINE posiadają następujące zalety:

  1. Brak kontaktu z mierzoną cieczą

  2. Brak wpływu na przepływ

  3. Brak spadku ciśnienia

  4. Łatwo montowane czujniki na zewnątrz rury

  5. Można montować gdy instalacja jest w użyciu

  6. Niewrażliwe na ciśnienie, względną gęstość i przewodność właściwą

  7. Nie wymaga sekcji pomiarowych w rurze

  8. Nie wymaga rozpatrywania zgodności materiałowej cieczy znajdującej się w rurze.

 

Home  -  Czujniki  - Greyline  -  Powrót